RSS

Arhive pe categorii: citate

Nu emoţiile, ci viaţa transformată

„Dacă după emoţiile înalte ale presupusei convertiri nu se vede nicio schimbare remarcabilă într-un om în ce priveşte acele caracteristici rele şi obiceiuri rele care au fost vizibile în el mai înainte, acesta fiind sub dominaţia aceloraşi înclinaţii rele sub care se afla înainte, aceleaşi lucruri părând să-i exprime caracterul; dacă este la fel de egoist şi carnal, de nesimţitor şi de pervers, de necreştin şi de imoral ca întotdeauna, atunci acestea reprezintă un argument mai puternic pentru starea lui decât cele mai strălucitoare poveşti pe care le-a spus vreodată referitor la experienţele lui. Fiindcă în Isus Hristos nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur, nici declaraţiile înălţătoare, nici declaraţiile umile, nici povestirile frumoase, nici cele despre frângere, nu valorează nimic; ci doar a fi o făptură nouă.”

Jonathan Edwards

 
Comentarii închise la Nu emoţiile, ci viaţa transformată

Scris de pe decembrie 8, 2015 în citate

 

Etichete: ,

Creştinul minimal

„Creştinul minimal se plasează atât de aproape de linia de separare dintre oamenii lui Dumnezeu şi oamenii din lume încât este greu de spus de ce parte a liniei se găseşte, de fapt.”

Charles Haddon Spurgeon

 
Comentarii închise la Creştinul minimal

Scris de pe noiembrie 15, 2015 în citate

 

Etichete:

Dreptatea pe care o dă Dumnezeu

Căci dreptatea Domnului este fundamentul mântuirii. Şi aici, din nou, prin „dreptatea Domnului nu trebuie înţeleasă acea dreptate prin care cineva este drept prin el însuşi, ci aceea prin care suntem făcuţi drepţi de El Însuşi, ceea ce se petrece prin credinţa în Evanghelie.

Martin Luther

 
Comentarii închise la Dreptatea pe care o dă Dumnezeu

Scris de pe octombrie 26, 2015 în citate

 

Etichete: ,

Cine este aproapele meu?

În pilda bunului samaritean, porunca de a ne iubi aproapele devine importantă atunci când cel prădat şi rănit de pe drumul spre Ierihon nu este un simplu personaj dintr-un trecut antic, ci aproapele care are nevoie de dragostea noastră este un sărman fără casă şi avere.”

Simon J. Kistemaker

 
Comentarii închise la Cine este aproapele meu?

Scris de pe septembrie 14, 2015 în citate

 

Etichete:

Pocăinţa şi întoarcerea la Dumnezeu

Atunci când fiul risipitor, care hrănea porcii, a început să judece şi să-şi vină în fire, a fost pocăinţă. Când s-a hotărât şi a părăsit ţinutul acela îndepărtat, îndreptându-se spre casa tatălui său, a fost întoarcere la Dumnezeu. Pocăinţa este o parte a întoarcerii la Dumnezeu. Este, poate, dacă pot să spun, poarta sau uşa ei. Este Iordanul prin care trecem când ne întoarcem din pustiul păcatului spre Canaanul convertirii. Naşterea din nou este răsădirea unei firi noi, iar unul dintre primele ei semne este credinţa în Hristos şi părăsirea păcatului sau întoarcerea de la ce este rău spre ceea ce este bun.

Charles Spurgeon

 
Comentarii închise la Pocăinţa şi întoarcerea la Dumnezeu

Scris de pe iunie 15, 2015 în citate

 

Etichete: ,

Creştinul şi Legea

Noul Testament afirmă faptul că, deşi Legea nu este un mijloc de câştigare a neprihănirii, ea rămâne standardul de conduită şi practică neprihănită pentru cei care au fost declaraţi neprihăniţi prin har şi prin credinţă. Chiar Domnul Isus spune în Matei 5:17-18: „Să nu credeţi că am venit să anulez Legea sau Profeţii! Nu am venit să anulez, ci să împlinesc. Căci adevărat vă spun, câtă vreme nu vor trece cerul şi pământul, nici măcar o iotă sau o parte a vreunei litere nu va fi înlăturată din Lege, înainte să se întâmple toate lucrurile.” El a continuat să spună în versetul 19: „Aşa că oricine încalcă una din cele mai mici din aceste porunci şi îi învaţă şi pe alţii să facă la fel va fi numit cel mai mic în împărăţia cerurilor.” Acum, dacă acest pasaj se ocupa de sarcina vădit imposibilă a câştigării neprihănirii cuiva, ai crede că Isus ar fi spus că „acela va fi numit cel mai mic în împărăţia iadului”. Dar Isus vorbeşte aici despre creştini. El vorbeşte despre proprii Săi copii atunci când spune: „Oricare” dintre copii „care încalcă una din cele mai mici din aceste porunci şi îi învaţă şi pe alţii să facă la fel va fi numit cel mai mic în împărăţia cerurilor.” Iarăşi afirm, El ne arată că, deşi Legea nu este mijlocul spre neprihănire, ea rămâne standardul activ după care şi înspre care Duhul lui Dumnezeu îi va conduce pe oamenii pe care El i-a declarat neprihăniţi. Pe acest temei, familiile puritane au acordat atenţie mare centrării experienţei lor săptămânale în jurul păzirii cuvenite a zilei Domnului – o zi din şapte consacrată căutării cu devotament a comuniunii cu Hristos.

Edward A. Hartman

 
Comentarii închise la Creştinul şi Legea

Scris de pe mai 12, 2015 în citate

 

Etichete:

Cui slujeşti?

Mi se pare că aud pe cineva spunând: „Nu vreau să fiu rob!”. Dar, prietene, de asta nu poţi să scapi, robul cuiva trebuie să fii. „Atunci vreau să fiu robul meu, să-mi slujesc mie însumi”, va zice cineva. Iartă-mă, viteazule, trebuie să-ţi spun la ureche: „Dacă-ţi slujeşti ţie însuţi, slujeşti unui NEBUN”. Cine este sluga lui însuşi, este robul unui rob şi nu pot să-mi închipui stare mai rea decât să fii robul unui rob. Cuiva trebuie să slujeşti. Şi vei purta lanţuri dacă slujeşti stăpânului pe care şi-l aleg cei mai mulţi. (…) Cine altul are putregaiul în oase dacă nu acela care dă frâu slobod patimilor lui? Cel mai nenorocit sclav din galere şi cel mai vrednic de milă rob nu este nici pe jumătate aşa cât este de robit tânărul care este dus de plăcerile lui, ca boul la măcelărie, şi care pradă stricăciunii şi patimilor lui. Dacă ar trebui să fiu rob, aş vrea mai bine să fiu robul unui sălbatic, decât să fiu robul meu însumi, fiindcă a fi robul meu însumi ar fi totuna cu cea mai adâncă înjosire. Robul cuiva trebuie să fii; fără asta nu se poate. Dacă însă eşti robul tău însuţi, robia aceasta este îngrozitoare.

Charles H. Spurgeon

 
Comentarii închise la Cui slujeşti?

Scris de pe aprilie 18, 2015 în citate

 

Etichete:

Celor care nu se roagă

„Mii de oameni nu spun niciodată nici măcar un cuvânt de rugăciune. Ei mănâncă, beau, dorm, se trezesc, se duc la lucrul lor, se întorc acasă, respiră aerul lui Dumnezeu, privesc soarele lui Dumnezeu, umblă pe pământul lui Dumnezeu, se bucură de îndurările lui Dumnezeu, au trupuri muritoare şi judecata şi eternitatea stau înaintea lor. Dar niciodată nu îi vorbesc Iui Dumnezeu. Trăiesc ca animalele care pier; se comportă ca nişte creaturi fără suflet; nu au să-I adreseze niciun cuvânt Celui din a Cărui gură vor primi într-o zi sentinţa eternă. Cât de îngrozitor este lucrul acesta!”

J.C. Ryle

 
Comentarii închise la Celor care nu se roagă

Scris de pe martie 30, 2015 în citate

 

Etichete: ,

Ce este pocăinţa?

Pocăinţa înseamnă că îţi dai seama că eşti un păcătos vinovat şi plin de răutate în prezenţa lui Dumnezeu, că meriţi mânia şi pedeapsa Lui şi că te îndrepţi spre iad. Înseamnă că începi să înţelegi că grozăvia numită păcat este în tine, că tânjeşti să scapi de el şi îi întorci spatele sub orice formă ar lua el. Renunţi la lume cu orice preţ, la gândirea, la concepţia şi la practica ei, te lepezi de tine însuţi, îţi iei crucea şi II urmezi pe Hristos. Poate că cei dragi şi apropiaţi ţie, precum şi lumea întreagă, te vor considera nebun, sau vor spune că ai mania religiei. Poate că va trebui să suferi sub aspect financiar, dar nimic din toate acestea nu contează. Iată ce înseamnă pocăinţa. Dar profetul fals nu vorbeşte astfel despre ea.

Martyn Lloyd-Jones

 
Comentarii închise la Ce este pocăinţa?

Scris de pe august 19, 2014 în citate

 

Etichete:

Ziua Domnului

Ziua Domnului este deosebit de importantă, fiind o declaraţie a dependenţei totale faţă de Dumnezeu pentru har şi ajutor. Evreul din Vechiul Testament ar fi putut foarte bine să susţină că ar fi avut nevoie de mai mult timp pentru a-şi aduna recolta sau pentru a-şi planta seminţele. Ziua de sabat reprezenta un recul comercial, însă prin respectarea ei, poporul îi spunea lui Dumnezeu că binecuvântarea Lui era mai importantă decât încrederea în sine. În acelaşi fel, astăzi sunt atât de multe lucruri în care creştinii se pot implica pentru a asigura reuşita lucrărilor lor. Ar putea (potrivit gândirii lor) să rezolve atât de multe probleme şi să realizeze atât de mult dacă ar putea rupe puţin timp din această zi. Însă Ziua Domnului reprezintă declaraţia pe care I-o facem lui Dumnezeu că depindem de mila, de puterea şi de ajutorul Lui. Această zi este un act al dedicării care arată încrederea noastră în cele cereşti într-un limbaj mult mai elocvent decât prin cuvinte.

Peter Masters

 
Comentarii închise la Ziua Domnului

Scris de pe august 6, 2014 în citate

 

Etichete: , ,

Predicarea lui Adoniram Judson

„În mintea lui Adoniram Judson domnea o credinţă nestrămutată că aceia care mor în păcatele lor, în afara lui Hristos, vor suferi ocara veşnică în iad. El a crezut că Evanghelia prezentată clar este modalitatea folosită de Duhul Sfânt pentru a mântui pe cei aleşi. El a predicat pocăinţa faţă de Dumnezeu şi credinţa în Domnul Isus Hristos. El a oferit fără plată pe Hristos celor nemântuiţi. El a crezut că Duhul Sfânt se foloseşte de raţiune şi de propovăduire pentru a atrage pe păcătoşi la Hristos.”

Erroll Hulse

 
Comentarii închise la Predicarea lui Adoniram Judson

Scris de pe iulie 28, 2014 în citate

 

Etichete:

Chemare la mântuire

Mă voi adresa celor care nu-L au pe Hristos, care stau liniştiţi. Poate că mulţi din cei care mă ascultă ştiu că nu îl au pe Hristos, şi totuşi ştiu că sunt liniştiţi şi fericiţi. De ce este aşa? Pentru că voi speraţi să fiţi aduşi la Hristos înainte de moarte. Voi spuneţi: „Încă o zi nu schimbă cu nimic situaţia şi, în privinţa aceasta, te voi asculta altă dată”. Astfel, te linişteşti acum. Dar acest lucru este iraţional. Nu este demn ca o fiinţă raţională să se poarte astfel. Dumnezeu nu a promis nicăieri să te aducă la Hristos înainte ca tu să mori. Dumnezeu nu Şi-a luat nicio obligaţie faţă de tine. El nu a făgăduit nicăieri că vei vedea ziua de mâine sau că vei mai auzi încă o predică. Există o zi, care este foarte aproape, când nu veţi mai vedea ziua de mâine. Dacă această predică nu este ultima, mai este una care urmează să fie predicată şi care va fi ultima pentru tine.

Mă adresez acum persoanelor fără Hristos care sunt preocupate pentru sufletele lor. Unii din cei ce mă ascultă ştiu că nu-L au pe Hristos şi lucrul acesta le-a provocat nelinişte; şi totuşi mă tem că unii pierd această nelinişte şi se întorc la veselia lumii. De ce se întâmplă lucrul acesta? Este foarte iraţional. Dacă nu eşti în Hristos, oricât de doritor şi de neliniştit ai fi, adu-ţi aminte că Dumnezeu nu ţi-a promis că te va mântui. Sabia este încă deasupra ta; este ascuţită şi lustruită. Ah! Atunci, să nu te veseleşti. Străduieşte-te să intri pe poarta cea strâmtă. Ia împărăţia cerului cu năvală. Dă buzna în ea. Nu te odihni deloc până când nu eşti în legământ. După aceea, fii fericit cât e ziua de lungă.

Robert Murray M’Cheyne

 
Comentarii închise la Chemare la mântuire

Scris de pe iulie 23, 2014 în citate

 

Etichete:

Numai prin har

Cea mai răspândită predică a lumii este: „Fă cât poţi de mult bine, trăieşte o viaţă morală şi Dumnezeu te va mântui.” Dar predicarea evanghelică sună aşa: „Tu eşti un păcătos pierdut, şi nu meriţi de la Dumnezeu decât dizgraţia sa; dacă ar fi să fii mântuit, nu s-ar putea decât printr-un act de har suveran. Dumnezeu ar trebui să-ţi întindă nesilit sceptrul de argint al dragostei Sale, căci tu eşti un ticălos vinovat care merită să fie trimis în fundul iadului. Cele mai bune fapte ale tale sunt atât de pline de păcat încât nu te pot mântui cu niciun chip; harului benevol al lui Dumnezeu datorezi tu toate lucrurile.” Cineva ar putea întreba: „Ah, nu sunt de niciun folos faptele bune?” Faptele dumnezeieşti sunt de folos atunci când sunt dovezi ale mântuirii unui om, dar faptele bune nu mântuie un om şi faptele bune nu influenţează hotărârea lui Dumnezeu de a mântui vreun om, căci dacă ar fi aşa, atunci mântuirea ar fi chestiune de datorie şi nu de har. Domnul a declarat în Cuvântul Său în repetate rânduri: „Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni” (Efeseni 2:9); „Prin faptele Legii nu va fi nimeni îndreptăţit” (Galateni 2:16).

Charles Haddon Spuregon

 
Comentarii închise la Numai prin har

Scris de pe aprilie 7, 2014 în Articole, citate

 

Etichete: ,

O nouă familie

Într-un anumit sens, putem spune despre Dumnezeu că este Tatăl tuturor. Dumnezeu este creatorul tuturor. El ne susţine viaţa clipă de clipă „căci în El avem viaţa, mişcarea şi fiinţa” (Faptele Apostolilor 17:28). Pe baza acestui fapt, putem spune că suntem „de neam din Dumnezeu” (vers. 29). Dar nu există niciun privilegiu care să decurgă din această „paternitate” generală. Relaţia pe care o presupune acest cuvânt lipseşte.
Domnul Isus ne-a lăsat o învăţătură clară, conform căreia unii oameni, care au crezut că sunt copii ai lui Dumnezeu, erau, de fapt, copii ai diavolului. (Ioan 8:44 – „Voi aveţi de tată pe diavolul; şi vreţi să împliniţi poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaş; şi nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbeşte din ale lui, căci este mincinos şi tatăl minciunii.”)

James Montgomery Boice

 
Comentarii închise la O nouă familie

Scris de pe ianuarie 18, 2014 în citate

 

Etichete:

Prin ajutorul Domnului

„Dumnezeu va isprăvi lucrarea pe care a început-o în sufletul meu. Domnul Se interesează de tot ce mă priveşte pe mine. Tot ce acuma este bun, dar încă nedesăvârşit, îl va păzi Domnul, îl va păstra şi-l va duce la desăvârşire. Aceasta este o mare mângâiere. Eu n-aş putea să duc la desăvârşire lucrarea harului, căci alunec în fiecare zi şi numai prin ajutorul Domnului am rămas în picioare până acum.”

Charles H. Spurgeon

 
Comentarii închise la Prin ajutorul Domnului

Scris de pe decembrie 10, 2013 în citate

 

Etichete:

Doctrina despre păcat și dragostea pentru Dumnezeu

De ce nu-L iubim noi pe Dumnezeu aşa cum ar trebui? Fiindcă nu am conştientizat niciodată pe deplin ce a făcut El pentru noi prin Hristos, iar aceasta pentru că nu am înţeles natura şi problema păcatului. Doar când vedem gravitatea păcatului înaintea lui Dumnezeu şi când ne dăm seama că El, cu toate acestea, nu L-a cruţat nici pe Fiul Său, numai atunci începem să înţelegem măsura dragostei Lui. De aceea, dacă vrei să-L iubeşti mai mult pe Dumnezeu, caută să înţelegi doctrina despre păcat; când vei conştientiza ce a însemnat păcatul pentru El şi ce a făcut El în problema păcatului, vei vedea că dragostea Lui este într-adevăr „atât de uimitoare, de divină”.

Martyn Lloyd-Jones

 
Comentarii închise la Doctrina despre păcat și dragostea pentru Dumnezeu

Scris de pe noiembrie 23, 2013 în citate

 

Etichete:

Ignoranţă

„Şi dacă vor striga unii că sunt eretic, puţin îmi pasă de cuvintele lor. Sunt nişte minţi întunecate şi bolnave, oameni care nu au fost preocupaţi niciodată de descoperirea adevărurilor Bibliei, care nu au citit niciodată doctrina creştină, nu au înţeles niciodată mesajul propriilor teologi şi care nu fac nici o încercare pentru a-şi depăşi această stare de ignoranţă… Dumnezeu să ne dea şi nouă şi lor o înţelegere corectă! Amin.”

Martin Luther

 
Comentarii închise la Ignoranţă

Scris de pe octombrie 28, 2013 în citate

 

Etichete: ,

O biserică sfințită

Necesitatea exersării disciplinei în cazul unei ofense foarte serioase ar trebui să fie ceva foarte rar într-o adunare bine îngrijită, însă este necesar ca totdeauna să fim atenţi la atitudinile „mai puţin” păcătoase care pot strica atât pe cel ce produce ofensa, cât şi puritatea şi starea binecuvântată a părtăşiei. Aceasta nu înseamnă exces de zel în păstorire, pentru că nu implică intervenţii arogante, cu pretenţii de dominare, în viaţa particulară a individului, ci este vigilenţă biblică practicată de păstori care sunt mânaţi de un respect şi o afecţiune autentică faţă de biserica lor.

Peter Masters

 
Comentarii închise la O biserică sfințită

Scris de pe octombrie 11, 2013 în citate

 

Toate sunt rânduite de Dumnezeu

Domnul încearcă pe cei neprihăniţi, fiindcă i-a făcut dintr-o stofă care ţine la probă şi fiindcă ştie că prin puterea Duhului Sfânt, care-i întăreşte şi-i sprijină, ei nu numai că rămân tari şi statornici, dar sunt mai mult decât biruitori în toate încercările. Tocmai de aceea El încearcă pe ai Săi cu suferinţe şi necazuri. O, de v-ar fi aceasta spre mângâiere vouă care, poate, vă aflaţi în necaz şi în durere!… Toate lucrurile, atât cele mici cât şi cele mari, sunt rânduite de Domnul, care stă pe scaunul Său de domnie în ceruri şi a cărui împărăţie este peste tot. Istoria de care ne ocupăm este o dovadă despre acest lucru.

Charles H. Spurgeon

 
Comentarii închise la Toate sunt rânduite de Dumnezeu

Scris de pe septembrie 24, 2013 în citate

 

Absoluta suveranitate a lui Dumnezeu

Nicio doctrină nu este mai dispreţuită de mintea naturală ca adevărul că Dumnezeu este absolut suveran. Mândria omenească nu suportă ideea că Dumnezeu orânduieşte totul, controlează totul, conduce peste orice şi oricine. Mintea carnală, plină de duşmănie împotriva lui Dumnezeu, urăşte învăţătura biblică potrivit căreia nimic nu se întâmplă fără vrerea lui Dumnezeu. Dar cel mai mult, carnea urăşte noţiunea că mântuirea este în întregime lucrarea lui Dumnezeu.

John MacArhur

 
Comentarii închise la Absoluta suveranitate a lui Dumnezeu

Scris de pe septembrie 12, 2013 în citate

 

Etichete:

Scopul minunilor

„Isus n-a făcut minuni doar pentru a-i ajuta pe oameni să se simtă mai bine în vremuri de boală sau ca să-şi recapete sănătatea şi capacităţile trupeşti dacă erau paralitici. Domnul nostru ne explică motivul pentru care a făcut minuni. Semnele acelea se făceau pentru ca ei să creadă că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. În Fapte 2:22 apostolii au întărit faptul că Isus Hristos S-a dovedit a fi Mesia trimis de Dumnezeu prin semnele şi minunile pe care le-a făcut.”

Peter Masters

 
Comentarii închise la Scopul minunilor

Scris de pe iulie 24, 2013 în citate

 

Etichete:

Tot aş dori să fiu creştin

Chiar dacă n-aş umbla după o viaţă nemuritoare, ci aş aştepta să mor ca un câine, tot aş dori să fiu creştin. Dacă n-ar fi o viaţă dincolo, dacă n-ar fi nici cer, nici iad, şi dacă n-aş avea a face decât cu durerile, luptele şi greutăţile acestei vieţi pieritoare, tot Te-aş ruga pe Tine, Doamne Isuse, să mă înscrii şi pe mine sub steagul Tău, căci Tu dăruieşti pace şi odihnă tuturor celor ce vin sub domnia şi autoritatea Ta.

Charles Spurgeon

 
Comentarii închise la Tot aş dori să fiu creştin

Scris de pe mai 30, 2013 în citate

 

Etichete:

Credința devenită superstiție

Unii devin credincioşi de tip „yoyo” sau de tipul „când sus, când jos”, a căror siguranţă şi pace depinde în totalitate de ceea ce văd ei ca intervenţii ale lui Dumnezeu în vieţile lor. Întotdeauna caută mici semne, în loc să îşi găsească odihna în Cuvânt şi în promisiunile lui Dumnezeu. Credinţa lor depinde de aparente coincidenţe şi de mici consolări. Ele vor deveni aproape singurele dovezi ale faptului că mâna lui Dumnezeu este peste ei. Pe nesimţite, credinţa lor începe să semene cu superstiţia.

Peter Masters

 
Comentarii închise la Credința devenită superstiție

Scris de pe mai 13, 2013 în citate

 

Etichete:

Sfințenia pozițională și sfințenia progresivă

Care este diferenţa între sfinţirea poziţională şi sfinţirea progresivă? Sfinţirea poziţională indică spre unirea cu Hristos, pe când sfinţirea progresivă arată spre acţiunea lui Dumnezeu Tatăl care a lucrat în mod definitiv în vederea aşezării credinciosului în unire cu Hristos.

Erroll Hulse

 
Comentarii închise la Sfințenia pozițională și sfințenia progresivă

Scris de pe aprilie 8, 2013 în citate

 

Etichete:

Un predicator fără har

Un predicator fără har, care nu a experimentat mântuirea, e una din cele mai nefericite creaturi de pe pământ; cu toate acestea, el este de obicei foarte insensibil cu privire la nefericirea lui; căci el are atâtea imitaţii care par să fie asemenea aurului harului mântuitor, şi atât de multe pietre splendide, care seamănă cu mărgăritarele creştine, încât rareori e tulburat de gândul la propria sărăcie; dar el crede că e „bogat, că s-a îmbogăţit şi nu duce lipsă de nimic, şi nu ştie că e ticălos, nenorocit, sărac, orb şi gol”. El este familiarizat cu Sfintele Scripturi, practică îndatoririle sfinte, nu trăieşte pe faţă în păcate dizgraţioase, slujeşte la altarul lui Dumnezeu, mustră greşelile altor oameni şi predică sfinţenia inimii şi a vieţii; cum altfel ar putea fi acest om, dacă nu un sfânt? O, ce agravare a nefericirii este aceasta, să pieri în mijlocul abundenţei! – să flămânzeşti având în mâini pâinea vieţii, în timp ce o oferi altora şi îi îndemni s-o ia!

Richard Baxter

 
Comentarii închise la Un predicator fără har

Scris de pe martie 27, 2013 în citate

 

Etichete: ,