RSS

Arhive pe autori: Biografistu'

Despre Biografistu'

Evanghelical christian

„În afara revelaţiei, nu putem cunoaşte nimic”

În afara revelaţiei, nu putem cunoaşte nimic. Eu nu vin cu teorii şi filozofii; încep cu această premisă – că tot ce vă spun reprezintă cele făcute de Dumnezeu, tot ce a revelat Dumnezeu. Nu cunosc nimic afară de ce descopăr în Biblie. Sunt totalmente dependent de această revelaţie. De aceea, am nevoie să mă apropii de ea precum un copilaş. „Lumea cu înţelepciunea ei n-a cunoscut pe Dumnezeu” (1 Corinteni 1:21); aşa că dacă lucrul acesta a fost adevărat şi încă este adevărat, atunci trebuie să depind de această carte, trebuie să-i accept autoritatea, trebuie să-i primesc afirmaţiile, chiar dacă mintea mea limitată nu Ie pricepe întotdeauna.

Martyn Lloyd-Jones

 
Comentarii închise la „În afara revelaţiei, nu putem cunoaşte nimic”

Scris de pe decembrie 22, 2014 în Articole

 

Dovezi ale naşterii din nou

Nu trebuie să ne bizuim pe vreo experienţă anume din trecut, nici pe o reformare prezentă a vieţii, sau pe sentimentele trecătoare de întristare sau bucurie, ci trebuie să căutăm să vedem în vieţile noastre o creştere continuă şi consecventă în har şi în cunoaşterea Domnului Isus, acestea fiind în esenţă dovezile supreme ale naşterii noastre din nou.

Arthur W. Pink

 
Comentarii închise la Dovezi ale naşterii din nou

Scris de pe decembrie 11, 2014 în Articole

 

Păgânismul omului modern

Omul modern este convins că, în ciuda tuturor greşelilor sale „mărunte” – abuzul de alcool, jocul de cărţi, conducerea imprudentă a automobilului, frivolitatea, minciunile sfruntate sau „nevinovate”, escrocheriile în afaceri, lecturile murdare sau orice altceva – el este, în adâncul inimii, în mod esenţial un om bun. Apoi, aşa cum fac păgânii (şi inima omului modern este păgână, să nu ne amăgim în privinţa asta), el şi-L închipuie pe Dumnezeu ca pe o imagine mărită a propriului eu şi îşi închipuie că Dumnezeu împărtăşeşte mulţumirea sa de sine. Gândul despre sine ca fiind o creatură căzută, care nu mai reflectă chipul lui Dumnezeu, un răzvrătit împotriva legii lui Dumnezeu, vinovat şi necurat în faţa lui Dumnezeu, vrednic doar de judecata lui Dumnezeu, nu-i trece niciodată prin minte.

J.I. Packer

 
Comentarii închise la Păgânismul omului modern

Scris de pe noiembrie 24, 2014 în Articole

 

Etichete: ,

Închinarea motivată de frică

Mulţi sunt conduşi de un sentiment de teamă şi se duc la un loc de închinare doar pentru a primi un sentiment de siguranţă. Ei se tem – se tem de bombe, se tem de un alt război mondial, se tem de ceea ce s-ar putea întâmpla – aşa că îmbrăţişează religia exact aşa cum o făceau sărmanii păgâni din vechime, pe care ei îi dispreţuiesc, ca persoanele care se închină lunii ori soarelui, ori stelelor, ori altor lucruri doar din teamă. Ei nu ştiu, dar simt că, în general, religia ar putea să-i ajute, că le poate face bine. Da, poţi îmbrăţişa religia, dar, dacă o faci, aceasta nu înseamnă că te închini lui Dumnezeu.

Martyn Lloyd-Jones

 
Comentarii închise la Închinarea motivată de frică

Scris de pe noiembrie 11, 2014 în Articole

 

Etichete: ,

Comoara Bisericii

„Adevărata comoară a Bisericii este preasfânta Evanghelie a slavei şi harului lui Dumnezeu”.

Martin Luther

 
Comentarii închise la Comoara Bisericii

Scris de pe noiembrie 1, 2014 în Articole

 

Pericolul întristării Duhului Sfânt printr-o închinare falsă

„Duhul Sfânt — al treilea Membru glorios al Trinităţii — nu este mai puţin Dumnezeu decât Tatăl sau decât Fiul. Astfel, a-L dezonora pe Duhul înseamnă a-L dezonora pe Dumnezeu Însuşi. A abuza numele Duhului înseamnă să iei în deşert Numele lui Dumnezeu. A pretinde că El este Cel care permite închinarea capricioasă, ciudată şi nebiblică înseamnă să-L tratezi pe Dumnezeu cu dispreţ. A substitui Duhul cu un spectacol înseamnă să te închini lui Dumnezeu într-un mod pe care El îl dezaprobă profund.”

John MacArthur

 
Comentarii închise la Pericolul întristării Duhului Sfânt printr-o închinare falsă

Scris de pe octombrie 11, 2014 în Articole

 

Etichete: ,

Sclavi

Cei care îşi iau cea mai mare libertate să păcătuiască sunt cei mai mari sclavi, pentru că sunt cei mai voluntari sclavi.

Richard Sibbes

 
Comentarii închise la Sclavi

Scris de pe octombrie 4, 2014 în Articole

 

Etichete: ,

Păstrarea sfinţilor în har

Păstrarea sfinţilor în har nu depinde de ei înşişi, adică de propria lor voinţă liberă, ci de imuabilitatea decretului alegerii, care izvorăşte din dragostea liberă şi imuabilă [caracterul neschimbabil] a lui Dumnezeu Tatăl. Ea depinde şi de eficacitatea [puterea şi succesul sigur al] meritelor şi mijlocirii lui Isus Cristos [cei pentru care a murit El nu pot să nu ajungă să fie mântuiţi], de unirea pe care sfinţii adevăraţi o au cu El [El nu-i va abandona pe iubiţii Săi], de jurământul [declaraţia solemnă a] lui Dumnezeu, de rămânerea în ei a Duhului [care nu poate da greş] şi a seminţei lui Dumnezeu [care nu poate muri], şi de însăşi natura legământului harului [Legământul stipulează că sufletele mântuite nu vor renunţa]. Toţi aceşti factori dau naştere atât la certitudinea cât şi la infailibilitatea siguranţei şi păstrării lor în har. (A doua mărturisire de credinţă baptistă de la Londra, capitolul 17, paragraful al doilea)

Continuarea AICI

 
Comentarii închise la Păstrarea sfinţilor în har

Scris de pe septembrie 15, 2014 în Articole

 

Etichete: ,

Ce este pocăinţa?

Pocăinţa înseamnă că îţi dai seama că eşti un păcătos vinovat şi plin de răutate în prezenţa lui Dumnezeu, că meriţi mânia şi pedeapsa Lui şi că te îndrepţi spre iad. Înseamnă că începi să înţelegi că grozăvia numită păcat este în tine, că tânjeşti să scapi de el şi îi întorci spatele sub orice formă ar lua el. Renunţi la lume cu orice preţ, la gândirea, la concepţia şi la practica ei, te lepezi de tine însuţi, îţi iei crucea şi II urmezi pe Hristos. Poate că cei dragi şi apropiaţi ţie, precum şi lumea întreagă, te vor considera nebun, sau vor spune că ai mania religiei. Poate că va trebui să suferi sub aspect financiar, dar nimic din toate acestea nu contează. Iată ce înseamnă pocăinţa. Dar profetul fals nu vorbeşte astfel despre ea.

Martyn Lloyd-Jones

 
Comentarii închise la Ce este pocăinţa?

Scris de pe august 19, 2014 în citate

 

Etichete:

Ziua Domnului

Ziua Domnului este deosebit de importantă, fiind o declaraţie a dependenţei totale faţă de Dumnezeu pentru har şi ajutor. Evreul din Vechiul Testament ar fi putut foarte bine să susţină că ar fi avut nevoie de mai mult timp pentru a-şi aduna recolta sau pentru a-şi planta seminţele. Ziua de sabat reprezenta un recul comercial, însă prin respectarea ei, poporul îi spunea lui Dumnezeu că binecuvântarea Lui era mai importantă decât încrederea în sine. În acelaşi fel, astăzi sunt atât de multe lucruri în care creştinii se pot implica pentru a asigura reuşita lucrărilor lor. Ar putea (potrivit gândirii lor) să rezolve atât de multe probleme şi să realizeze atât de mult dacă ar putea rupe puţin timp din această zi. Însă Ziua Domnului reprezintă declaraţia pe care I-o facem lui Dumnezeu că depindem de mila, de puterea şi de ajutorul Lui. Această zi este un act al dedicării care arată încrederea noastră în cele cereşti într-un limbaj mult mai elocvent decât prin cuvinte.

Peter Masters

 
Comentarii închise la Ziua Domnului

Scris de pe august 6, 2014 în citate

 

Etichete: , ,

Predicarea lui Adoniram Judson

„În mintea lui Adoniram Judson domnea o credinţă nestrămutată că aceia care mor în păcatele lor, în afara lui Hristos, vor suferi ocara veşnică în iad. El a crezut că Evanghelia prezentată clar este modalitatea folosită de Duhul Sfânt pentru a mântui pe cei aleşi. El a predicat pocăinţa faţă de Dumnezeu şi credinţa în Domnul Isus Hristos. El a oferit fără plată pe Hristos celor nemântuiţi. El a crezut că Duhul Sfânt se foloseşte de raţiune şi de propovăduire pentru a atrage pe păcătoşi la Hristos.”

Erroll Hulse

 
Comentarii închise la Predicarea lui Adoniram Judson

Scris de pe iulie 28, 2014 în citate

 

Etichete:

Chemare la mântuire

Mă voi adresa celor care nu-L au pe Hristos, care stau liniştiţi. Poate că mulţi din cei care mă ascultă ştiu că nu îl au pe Hristos, şi totuşi ştiu că sunt liniştiţi şi fericiţi. De ce este aşa? Pentru că voi speraţi să fiţi aduşi la Hristos înainte de moarte. Voi spuneţi: „Încă o zi nu schimbă cu nimic situaţia şi, în privinţa aceasta, te voi asculta altă dată”. Astfel, te linişteşti acum. Dar acest lucru este iraţional. Nu este demn ca o fiinţă raţională să se poarte astfel. Dumnezeu nu a promis nicăieri să te aducă la Hristos înainte ca tu să mori. Dumnezeu nu Şi-a luat nicio obligaţie faţă de tine. El nu a făgăduit nicăieri că vei vedea ziua de mâine sau că vei mai auzi încă o predică. Există o zi, care este foarte aproape, când nu veţi mai vedea ziua de mâine. Dacă această predică nu este ultima, mai este una care urmează să fie predicată şi care va fi ultima pentru tine.

Mă adresez acum persoanelor fără Hristos care sunt preocupate pentru sufletele lor. Unii din cei ce mă ascultă ştiu că nu-L au pe Hristos şi lucrul acesta le-a provocat nelinişte; şi totuşi mă tem că unii pierd această nelinişte şi se întorc la veselia lumii. De ce se întâmplă lucrul acesta? Este foarte iraţional. Dacă nu eşti în Hristos, oricât de doritor şi de neliniştit ai fi, adu-ţi aminte că Dumnezeu nu ţi-a promis că te va mântui. Sabia este încă deasupra ta; este ascuţită şi lustruită. Ah! Atunci, să nu te veseleşti. Străduieşte-te să intri pe poarta cea strâmtă. Ia împărăţia cerului cu năvală. Dă buzna în ea. Nu te odihni deloc până când nu eşti în legământ. După aceea, fii fericit cât e ziua de lungă.

Robert Murray M’Cheyne

 
Comentarii închise la Chemare la mântuire

Scris de pe iulie 23, 2014 în citate

 

Etichete:

180 de ani de la naşterea lui Charles Spurgeon

„Nu este niciun om în ţară ale cărui opinie şi susţinere în asemenea probleme să le stimez mai mult decât pe acelea ale prietenului meu, domnul Spurgeon… Puţini oameni au predicat atât de mult şi atât de bine; şi puţini au îmbinat în mod atât de practic cuvintele şi faptele lor. Îl admir şi îl iubesc profund pentru că nu cred că mai trăieşte altundeva un slujitor mai sincer şi mai simplu al Domnului nostru binecuvântat…”

Contele de Shaftesbury

 
Comentarii închise la 180 de ani de la naşterea lui Charles Spurgeon

Scris de pe iunie 18, 2014 în Articole

 

Hristos nu este doar Mântuitor, ci şi Domn

„Hristos nu este oferit doar ca Mântuitor care să ne scape de iad, ci ca Domn, de asemenea, eliberează de păcat. Deci care este marele obstacol aici care împiedică primirea ofertei? Ei bine, este chiar inima nesinceră, care va separa mântuirea de domnie; va fi preocupată să-şi aibă sufletul mântuit, dar nu păcatul înfrânt, să-L aibă pe Hristos ca Isus, dar nu ca Domn; omul să fie sub protecţia Lui şi totuşi nu sub stăpânirea Lui. În acest caz, omul nu este atât de lipsit de dragoste faţă de păcat cât faţă de iad; nu atât de îndrăgostit de Hristos, cât de beneficiile pe care i le oferă; în timp ce vina lui tânjeşte după mântuirea lui Hristos, poftele lui se împotrivesc domniei lui Hristos.”

Ralph Erskine

 
Comentarii închise la Hristos nu este doar Mântuitor, ci şi Domn

Scris de pe iunie 16, 2014 în Articole

 

Etichete:

Hristos trebuie preţuit mai mult decât oricare dar spiritual

„Hristos trebuie să fie totul în toate darurile Duhului şi în harurile sfinţirii, pentru că… El este Autorul, Susţinătorul şi Cel ce le desăvârşeşte. De aceea să-L lăsăm pe El să aibă întâietate deasupra tuturor, să preţuim fiecare dar şi har de la Dumnezeu şi să considerăm că harul cel mai mic este mai bun decât toate bogăţiile, onorurile, plăcerile şi mângâierile acestei lumi. Dar trebuie să-L preţuim pe Hristos mai mult decât toate darurile şi harurile Sale din noi, pentru că El este viaţa lor, măduva şi substanţa lor. Ce valoare are toată cunoaşterea dacă nu-L cunoaştem pe Dumnezeu în Hristos? 1 Corinteni 13:2: niciuna. Ce valoare are credinţa dacă nu este Hristos obiectul ei? 1 Corinteni 13:2: niciuna.” 

Hanserd Knollys

 
Comentarii închise la Hristos trebuie preţuit mai mult decât oricare dar spiritual

Scris de pe mai 24, 2014 în Articole

 

Dispariţia harului din evanghelie

Ce s-a întâmplat cu harul din evanghelie? El s-a pierdut la studiul biblic al bisericii, când pastorul s-a hotărât să dea membrilor bisericii lui ce doreau în loc de ceea ce aveau nevoie. El s-a pierdut în librăria creştină, undeva între secţiunea cu cărţi de tip „ajută-te singur” şi rafturile pline cu accesorii religioase şi CD-uri de închinare. Şi el s-a pierdut în mintea şi inima noastră când ne-am decis să acceptăm teologia lumească ce se bazează pe realizarea umană şi pe propria noastră contribuţie la mântuire.

James Montgomery Boice

 
Comentarii închise la Dispariţia harului din evanghelie

Scris de pe mai 14, 2014 în Articole

 

Etichete:

„Convertiţi” trişti, deziluzionaţi şi egocentrici

În zilele noastre găsim evanghelişti care apelează la egocentrism pentru a atrage atenţia. Auzim despre evanghelizarea „bazată pe nevoi”, care le oferă fericire celor trişti, companie celor singuri, consiliere celor cu probleme maritale, recreere celor plictisiţi etc. Dacă îi ademenim pe oameni oferindu-le ceea ce îşi doresc, nu trebuie să fim surprinşi să descoperim în final că acei „convertiţi” sunt nişte oameni trişti, deziluzionaţi şi egocentrici.

Peter Masters

 

 
Comentarii închise la „Convertiţi” trişti, deziluzionaţi şi egocentrici

Scris de pe aprilie 29, 2014 în Articole

 
Imagine

Conferinţa „Redescoperirea moştenirii noastre baptiste”, 16-17 mai, Arad

Afis conferinta istorie

 
Comentarii închise la Conferinţa „Redescoperirea moştenirii noastre baptiste”, 16-17 mai, Arad

Scris de pe aprilie 29, 2014 în Articole

 

Etichete: ,

Numai prin har

Cea mai răspândită predică a lumii este: „Fă cât poţi de mult bine, trăieşte o viaţă morală şi Dumnezeu te va mântui.” Dar predicarea evanghelică sună aşa: „Tu eşti un păcătos pierdut, şi nu meriţi de la Dumnezeu decât dizgraţia sa; dacă ar fi să fii mântuit, nu s-ar putea decât printr-un act de har suveran. Dumnezeu ar trebui să-ţi întindă nesilit sceptrul de argint al dragostei Sale, căci tu eşti un ticălos vinovat care merită să fie trimis în fundul iadului. Cele mai bune fapte ale tale sunt atât de pline de păcat încât nu te pot mântui cu niciun chip; harului benevol al lui Dumnezeu datorezi tu toate lucrurile.” Cineva ar putea întreba: „Ah, nu sunt de niciun folos faptele bune?” Faptele dumnezeieşti sunt de folos atunci când sunt dovezi ale mântuirii unui om, dar faptele bune nu mântuie un om şi faptele bune nu influenţează hotărârea lui Dumnezeu de a mântui vreun om, căci dacă ar fi aşa, atunci mântuirea ar fi chestiune de datorie şi nu de har. Domnul a declarat în Cuvântul Său în repetate rânduri: „Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni” (Efeseni 2:9); „Prin faptele Legii nu va fi nimeni îndreptăţit” (Galateni 2:16).

Charles Haddon Spuregon

 
Comentarii închise la Numai prin har

Scris de pe aprilie 7, 2014 în Articole, citate

 

Etichete: ,

Închinarea greșită

Trebuie să remarcăm însă că „icoana” este interzisă în aceeaşi măsură ca şi „chipul cioplit”. În felul acesta este contestată încrederea prostească a creştinilor greci. Ei consideră că sunt cu totul nevinovaţi dacă nu fac sculpturi care să-L reprezinte pe Dumnezeu, deşi acceptă de-a valma picturile mai mult decât oricare altă naţiune. Însă Domnul interzice nu doar să I se cioplească o statuie de către un sculptor, ci şi portretele făcute de alţi meşteri, căci prin ele El este reprezentat în mod fals, aducându-se o insultă la adresa maiestăţii Sale.

Jean Calvin

 
Comentarii închise la Închinarea greșită

Scris de pe martie 16, 2014 în Articole

 

Etichete:

Supremaţia Cuvântului lui Dumnezeu

Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie, cu siguranţă, regula noastră în orice probleme, fiind cu mult deasupra raţiunii şi ideilor noastre.

Jonathan Edwards

 
Comentarii închise la Supremaţia Cuvântului lui Dumnezeu

Scris de pe februarie 5, 2014 în Articole

 

Etichete:

O nouă familie

Într-un anumit sens, putem spune despre Dumnezeu că este Tatăl tuturor. Dumnezeu este creatorul tuturor. El ne susţine viaţa clipă de clipă „căci în El avem viaţa, mişcarea şi fiinţa” (Faptele Apostolilor 17:28). Pe baza acestui fapt, putem spune că suntem „de neam din Dumnezeu” (vers. 29). Dar nu există niciun privilegiu care să decurgă din această „paternitate” generală. Relaţia pe care o presupune acest cuvânt lipseşte.
Domnul Isus ne-a lăsat o învăţătură clară, conform căreia unii oameni, care au crezut că sunt copii ai lui Dumnezeu, erau, de fapt, copii ai diavolului. (Ioan 8:44 – „Voi aveţi de tată pe diavolul; şi vreţi să împliniţi poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaş; şi nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbeşte din ale lui, căci este mincinos şi tatăl minciunii.”)

James Montgomery Boice

 
Comentarii închise la O nouă familie

Scris de pe ianuarie 18, 2014 în citate

 

Etichete:

Prin ajutorul Domnului

„Dumnezeu va isprăvi lucrarea pe care a început-o în sufletul meu. Domnul Se interesează de tot ce mă priveşte pe mine. Tot ce acuma este bun, dar încă nedesăvârşit, îl va păzi Domnul, îl va păstra şi-l va duce la desăvârşire. Aceasta este o mare mângâiere. Eu n-aş putea să duc la desăvârşire lucrarea harului, căci alunec în fiecare zi şi numai prin ajutorul Domnului am rămas în picioare până acum.”

Charles H. Spurgeon

 
Comentarii închise la Prin ajutorul Domnului

Scris de pe decembrie 10, 2013 în citate

 

Etichete:

Doctrina despre păcat și dragostea pentru Dumnezeu

De ce nu-L iubim noi pe Dumnezeu aşa cum ar trebui? Fiindcă nu am conştientizat niciodată pe deplin ce a făcut El pentru noi prin Hristos, iar aceasta pentru că nu am înţeles natura şi problema păcatului. Doar când vedem gravitatea păcatului înaintea lui Dumnezeu şi când ne dăm seama că El, cu toate acestea, nu L-a cruţat nici pe Fiul Său, numai atunci începem să înţelegem măsura dragostei Lui. De aceea, dacă vrei să-L iubeşti mai mult pe Dumnezeu, caută să înţelegi doctrina despre păcat; când vei conştientiza ce a însemnat păcatul pentru El şi ce a făcut El în problema păcatului, vei vedea că dragostea Lui este într-adevăr „atât de uimitoare, de divină”.

Martyn Lloyd-Jones

 
Comentarii închise la Doctrina despre păcat și dragostea pentru Dumnezeu

Scris de pe noiembrie 23, 2013 în citate

 

Etichete:

Ignoranţă

„Şi dacă vor striga unii că sunt eretic, puţin îmi pasă de cuvintele lor. Sunt nişte minţi întunecate şi bolnave, oameni care nu au fost preocupaţi niciodată de descoperirea adevărurilor Bibliei, care nu au citit niciodată doctrina creştină, nu au înţeles niciodată mesajul propriilor teologi şi care nu fac nici o încercare pentru a-şi depăşi această stare de ignoranţă… Dumnezeu să ne dea şi nouă şi lor o înţelegere corectă! Amin.”

Martin Luther

 
Comentarii închise la Ignoranţă

Scris de pe octombrie 28, 2013 în citate

 

Etichete: ,