RSS

Arhivele lunare: noiembrie 2012

Cauzele secundare

Atâţia oameni vorbesc în prezent despre puterile naturii ca şi cum acestea s-ar manifesta independent de Dumnezeu. Dar nu este deloc aşa. În natură există puteri şi legi, dar acestea nu sunt separate de Dumnezeu. Dumnezeu Se află într-o relaţie directă cu ele, le foloseşte, le implementează şi le manipulează; aşa că noi susţinem ambele idei o dată şi în acelaşi timp – realitatea cauzelor secundare, dependenţa lor de Dumnezeu şi controlul Lui asupra lor.

Martyn Lloyd-Jones

 
Comentarii închise la Cauzele secundare

Scris de pe noiembrie 26, 2012 în citate

 

Etichete:

Botezul şi circumcizia

Apostolul Pavel spune că botezul este cu totul diferit de circumcizie şi mult mai bun. Circumcizia le amintea evreilor de privilegiile speciale de a avea Cuvântul lui Dumnezeu, protecţie deosebită şi alte avantaje. În principal, le amintea oamenilor de Avraam şi cum s-a încrezut în Dumnezeu pentru salvare. Textul din Romani 4:5,11 ne arată că scopul principal al circumciziei era acela de a fi un semn sau indicator al credinţei lui Avraam în neprihănirea pe care Dumnezeu avea să i-o ofere. Cu alte cuvinte, era menită să le amintească evreilor că nu puteau fi poporul lui Dumnezeu prin virtutea rasei lor, ci numai prin har, dacă aveau o credinţă precum cea a lui Avraam. Circumcizia nu însemna că erau salvaţi doar datorită faptului că s-au născut evrei. Ea n-a fost niciodată un semn al faptului că fac parte dintre oamenii născuţi din nou şi răscumpăraţi de Dumnezeu. În schimb, botezul este un astfel de semn, deci este cu totul diferit şi mai important decât circumcizia. Cele două trebuie să fie mereu puse în contrast şi nu considerate a fi la fel.

Peter Masters

 
Comentarii închise la Botezul şi circumcizia

Scris de pe noiembrie 13, 2012 în citate

 

Etichete: ,

De ce nu recunoaştem botezul copiilor?

Autorii care se declară în favoarea botezării copiilor se împiedică atunci când încearcă să justifice botezul copiilor folosind Sfânta Scriptură. Chiar şi eminentul profesor Louis Berkhof în lucrarea sa foarte apreciată Teologia sistematică nu poate sugera niciun exemplu biblic de copil care să fi fost botezat, în afara unei referinţe vagi la textele citate anterior şi o trimitere la fel de fantezistă la1 Corinteni 1:16 (unde Pavel spune că a botezat casa lui Ştefana). Prof. Berkhof scrie: „Noul Testament vorbeşte în repetate rânduri despre botezul unei întregi case şi nu dă vreo indicaţie cum că acest lucru era ieşit din comun în acea vreme.” Cu toate acestea, aduce ca argumente doar cele două texte menţionate, dintre care niciunul nu include copii. În cazul casei lui Ştefana, Pavel spune în aceeaşi epistolă că membrii acestei familii s-au „pus cu totul în slujba sfinţilor” (1 Corinteni 16:15). Familia era devotată în întregime lucrării de păstorire din cadrul bisericii şi de ajutorare a celor săraci, lucru care dovedeşte că aceasta era o familie formată din adulţi.

Peter Masters

 
Comentarii închise la De ce nu recunoaştem botezul copiilor?

Scris de pe noiembrie 10, 2012 în citate

 

Etichete: