RSS

Arhivele lunare: octombrie 2012

Rolul Legii lui Dumnezeu

Oamenii au nevoie de har special ca să combată răul pe care Legea îl expune vederii. Până ce nu se stabileşte diagnosticul bolii nu poate fi vorba de tratament. Legea este necesară ca să-i facă pe oameni să-şi vadă starea periculoasă, şi în felul acesta să dorească din toată inima după remediul care se găseşte numai în Hristos. Ca urmare, cuvintele lui Pavel din Romani 3:20 pot să pară foarte simple, dar ele au destulă putere ca să elimine complet „voinţa liberă”. Pavel spune în Romani 7:7: „N-aş fi cunoscut ce înseamnă să pofteşti dacă Legea nu mi-ar fi spus: ‘Nu pofti’”. Aceasta înseamnă că „voinţa liberă” nici măcar nu ştie ce este păcatul! Cum poate atunci „voinţa liberă” să ştie ce este corect sau drept? Şi dacă nu ştie ce este corect, cum se poate strădui să facă ceea ce este corect?

Martin Luther

 
Comentarii închise la Rolul Legii lui Dumnezeu

Scris de pe octombrie 31, 2012 în Articole

 

Etichete: ,

Când loialitatea față de biserică este greşită

Deşi loialitatea faţă de biserica locală este o datorie biblică, există situaţii în care loialitatea nu este potrivită, iar credincioşii ar trebui să plece. Ironia este că unii creştini arată puţină loialitate faţă de biserica lor când Domnul le porunceşte să se lipească de ea şi o loialitate incredibilă când Dumnezeu le spune să plece din ea. A şti când ni se cere loialitate şi când nu, este un aspect crucial al călăuzirii divine. Mii de credincioşi au rămas blocaţi în biserici aparţinând unor denominaţii apostate în care adevărul a fost mult timp luat în derâdere şi compromis, din cauză că au înţeles greşit loialitatea, plasând-o înaintea adevărului.

Peter Masters

 
Comentarii închise la Când loialitatea față de biserică este greşită

Scris de pe octombrie 29, 2012 în citate

 

Etichete:

Voia lui Dumnezeu

Voia lui Dumnezeu este cauza tuturor lucrurilor care există. Voia lui Dumnezeu este cea mai înaltă regulă a dreptăţii; indiferent ce vrea El, prin simplul fapt că El vrea acel lucru, acesta trebuie considerat drept. Prin urmare, când cineva întreabă de ce a procedat Dumnezeu într-un anumit fel, noi trebuie să răspundem: pentru că aşa a vrut El! Însă dacă mergi mai departe şi pui întrebarea de ce a vrut El aşa ceva, cauţi ceva mai mare şi mai înalt decât voia lui Dumnezeu, lucru care nu poate fi găsit. Aşadar, nesăbuinţa oamenilor să-şi pună frâu şi să nu caute ceea ce nu există, ca nu cumva să nu mai poată găsi nici ceea ce există.

Jean Calvin

 
Comentarii închise la Voia lui Dumnezeu

Scris de pe octombrie 21, 2012 în citate

 

Moartea lui Hristos

Cred că am auzit pe cineva zicând, „Vrei să înţelegem această ispăşire pe care ai propovăduit-o acum ca fiind un fapt literal?” Zic, cu toată solemnitatea, da. Există în lume multe teorii ale ispăşirii, dar nu pot să văd nicio ispăşire în niciuna din ele, decât în teoria aceasta a substituirii. Mulţi teologi spun că atunci când Hristos a murit a făcut ceva ce I-a dat lui Dumnezeu posibilitatea de a fi neprihănit şi totuşi să socotească neprihănit pe cel nedrept. Care anume este acest lucru, nu ne spun. Ei cred într-o ispăşire făcută pentru toată lumea, însă ispăşirea lor este doar atât. Ei cred că ispăşirea a fost făcută pentru Iuda Iscarioteanul, ca şi pentru Petru; cred că cei osândiţi în iad au fost obiectul sacrificiului lui Isus Hristos, atât cât şi cei mântuiţi în cer; şi cu toate că nu spun acest lucru cu aceste cuvinte, totuşi trebuie să mai creadă, că există o implicaţie dreaptă, şi anume că în cazul mai multora, Hristos a murit degeaba, căci a murit pentru ei toţi, spun ei; însă aşa de ineficientă a fost moartea Lui pentru ei încât măcar că a murit pentru ei, încă sunt osândiţi după aceea. Acum, o aşa ispăşire o dispreţuiesc-o resping.

Poate că voi fi numit antinomianist sau calvinist pentru că propovăduiesc o ispăşire limitată, dar mai degrabă aş crede într-o ispăşire limitată care să fie eficace pentru toţi cei pentru care a fost plănuită, decât o ispăşire universală care să nu fie eficace pentru nimeni, dacă voinţa omului nu ar fi adăugată la ea. Păi, fraţii mei, dacă ispăşirea prin moartea lui Hristos ar fi fost făcută pentru noi doar atât încât după aceea oricine dintre noi ar fi putut să se mântuiască pe sine, ispăşirea lui Hristos n-ar fi meritat un bănuţ, căci nu este niciun om dintre noi care să se poată mântui pe sine; căci dacă am să fiu mântuit prin credinţă, dar această credinţă trebuie să fie propria mea faptă, fără ajutorul Duhului Sfânt, sunt atât de incapabil să mă mântuiesc pe mine prin credinţă la fel cât sunt de incapabil să mă mântuiesc prin fapte bune.

Charles Spurgeon

 
Comentarii închise la Moartea lui Hristos

Scris de pe octombrie 13, 2012 în Articole

 

Etichete:

Precunoaştere sau har suveran?

Dumnezeu nu numai că a ştiut sfârşitul încă de la început, ci l-a şi plănuit, aranjat, predestinat totul încă de la început. Şi, cum cauza provoacă efectul, la fel scopul lui Dumnezeu este fundamentul preştiinţei Sale. Dacă cititorul este un creştin adevărat, el este aşa pentru că Dumnezeu l-a ales în Hristos înainte de întemeierea lumii (Efeseni 1:4), şi a ales nu pentru că El a văzut mai dinainte că tu vei crede, ci doar pentru că I-a făcut plăcere să aleagă: te-a ales în ciuda necredinţei tale fireşti. Aşa stând lucrurile, toată gloria şi slava aparţin numai Lui. Nu ai niciun temei pentru a-ţi asuma vreun credit. Tu ai „crezut prin har (Fapte 18:27), şi aceasta, pentru că însăşi alegerea ta a fost „prin har” (Romani 11:5).

Arthur Pink

 
3 comentarii

Scris de pe octombrie 6, 2012 în citate

 

Etichete:

Hristos Se descoperă la momentul potrivit celor care Îl iubesc

Chiar dacă El nu Se descoperă întotdeauna atunci când ei doresc mai mult, totuşi El Se descoperă când ei au cea mai mare nevoie de El; şi au cel mai mult nevoie de El când ei sunt cel mai jos, când sunt cel mai descurajaţi în duhurile lor, cei mai săraci în ochii lor, ca şi cei mai de jos în starea lor, pe când trec prin suferinţă şi necaz. Umilinţa şi răbdarea în suferinţă pregătesc calea pentru experimentarea arătării lui Hristos. De multe ori, Hristos Îşi rezervă încurajările pentru sufletele leşinate şi consolările cele mai dulci în descoperirile dragostei Sale pentru cei aflaţi în vremurile de cea mai mare suferinţă; în special când vremurile de necazuri sunt pentru Numele Lui, tocmai atunci El este prezent într-un mod atât de îndurător. Ioan a avut viziuni şi revelaţii ale lui Hristos, tocmai atunci când fusese exilat pe insula Patmos pentru Numele lui Hristos. Şi când toţi oamenii l-au părăsit pe Pavel, atunci Domnul a venit la el, a stat lângă el şi l-a întărit!

Thomas Vincent

 
Comentarii închise la Hristos Se descoperă la momentul potrivit celor care Îl iubesc

Scris de pe octombrie 1, 2012 în Articole

 

Etichete: ,