RSS

Arhivele lunare: septembrie 2012

O examinare a sistemului invitaţiilor în evanghelizare

„Pentru a reduce sentimentul şocului pe care unii l-ar putea simţi, aş aminti acestora că pentru mai bine de 1800 ani, Duhul Sfânt Şi-a împlinit cu succes lucrarea de mântuire a păcătoşilor fără această metodă. Numai de la lucrarea lui Charles Finney (1792-1875) «chemările în faţă» ca metodă organizată a căpătat trecere cu adevărat”. Chiar şi aşa, până aproape de sfârşitul secolului al XIX-lea, a existat multă opoziţie la adresa acestui sistem. Astăzi este acceptat ca şi cum ar fi fost utilizat de Isus şi de Pavel. Te previn – mulţi te vor considera ca non-evanghelistic chiar şi dacă numai vei pune sub semnul întrebării validitatea acestui sistem, cu atât mai mult când nu o vei mai lua în considerare ca metodă de a aduce oamenii la Hristos”.

Eroll Hulse

 
Comentarii închise la O examinare a sistemului invitaţiilor în evanghelizare

Scris de pe septembrie 27, 2012 în Articole

 

Domnul se uită la inimă

Sunt astăzi locuri de închinare în ţara noastră unde toate lucrurile exterioare ale religiei sunt împlinite cu perfecţiune. Clădirea este frumoasă. Serviciul este frumos. Cântatul este frumos. Stilurile de închinare sunt frumoase. Există totul pentru a mulţumi simţurile. Ochi, şi ureche, şi sentimentalism firesc, toate sunt satisfăcute. Dar în tot acest timp Dumnezeu nu este mulţumit. Un lucru lipseşte, şi dorinţa pentru acel singur lucru strică totul. Care este acel lucru? Este inima! Dumnezeu vede sub tot acest spectacol de suprafaţă, forma religiei noastre, pusă în locul substanţei, iar când vede acest lucru El este nemulţumit. El nu Se uită cu ochi binevoitori nici la clădire, nici la serviciu, nici la pastor, nici la oameni. Dacă nu vede inimi convertite, reînnoite, frânte, pocăite, atunci El nu este mulţumit! Capetele plecate, genunchii plecaţi, amin-urile spuse tare, ochii ridicaţi spre cer, toate, toate nu sunt nimic în ochii lui Dumnezeu fără inimi drepte.

„Când inima este în regulă, Dumnezeu poate privi cu îngăduinţă asupra multor lucruri imperfecte.” Ar putea să existe greşeli în raţionament şi slăbiciuni în practică. Ar putea să existe devieri de la cel mai bun curs în lucrurile exterioare ale religiei. Dar, dacă inima este dreaptă, Dumnezeu este blând în a-ţi arăta care din acestea este greşit. El este milos şi plin de îndurare, şi va ierta multe imperfecţiuni, atunci când vede o inimă credincioasă şi un ochi fixat pe slava Sa.

J.C. Ryle

 
Comentarii închise la Domnul se uită la inimă

Scris de pe septembrie 15, 2012 în Articole

 

Etichete:

Creştinism de faţadă

Nimeni nu pare să devină atât de împietrit ca cei care, în mod continuu, repetă cuvinte sfinte şi mânuiesc lucruri sfinte, în timp ce inimile lor aleargă după păcat şi după lume. Lideri ai societăţii noastre, care merg la biserică doar pentru aparenţe, pentru a-i face pe toţi să creadă că ei sunt religioşi – taţi care au un timp formal de rugăciune cu familia, pentru a păstra aparenţe bune în căminele lor – pastori neconvertiţi, care în fiecare săptămână citesc rugăciuni şi lecţii din Scriptură, lucruri în care nu simt nici interes real – membri neconvertiţi în biserică, care recită constant răspunsuri şi spun „Amin” fără să simtă ceea ce spun – cântăreţi neconvertiţi, care cântă în fiecare duminică cele mai spirituale imnuri, doar pentru că au voci bune, în timp ce afecţiunea lor este în totalitate pentru lucruri pământeşti – toţi, toţi, toţi sunt într-un pericol foarte mare. Ei îşi împietresc gradual inimile, şi usucă pielea conştiinţei lor. Dacă îţi iubeşti propriul suflet, fereşte-te de formalism.

J.C. Ryle

 
Comentarii închise la Creştinism de faţadă

Scris de pe septembrie 11, 2012 în Articole

 

Ce este predestinarea?

Predestinarea este o parte specială a planului cosmic al lui Dumnezeu, este decizia Sa suverană, luată în veşnicia trecută, privind destinul final al păcătoşilor în mod individual. Alegerea este opţiunea lui Dumnezeu de a-i mântui pe păcătoşi în mod individual, alegându-i pentru a primi orice binecuvântare duhovnicească în Hristos.

Nimic din ceea ce noi facem nu ne poate mântui, deoarece suntem păcătoşi, incapabili şi nedoritori să venim la Dumnezeu prin credinţă. Aşadar, dacă trebuie să fim mântuiţi, Dumnezeu este Cel care trebuie să realizeze mântuirea. Acum înţelegem că mântuirea noastră nu depinde de o decizie imediată, ci de hotărârea din veşnicii a lui Dumnezeu. Când alegem să venim la Dumnezeu, o facem pentru că El ne-a ales mai întâi.

Philip Ryken

 
Comentarii închise la Ce este predestinarea?

Scris de pe septembrie 8, 2012 în citate

 

Etichete: ,

Incapacitatea de a vedea gloria lui Hristos

Pentru necredincioşi, Hristos este „o piatră de poticnire şi o stâncă de cădere”. Ei nu pot vedea şi nici nu vor vedea gloria voinţei infinite a lui Hristos de a Se umili pe Sine ca să ia asupra Lui natura noastră. Ei nici nu doresc să vadă această glorie. Ei o urăsc şi o dispreţuiesc. Pentru ei, aceasta este o ofensă. Acesta este motivul pentru care ei nu acceptă că Isus Hristos este Dumnezeu şi nu recunosc că El S-a umilit pe Sine de dragul nostru. Ei susţin că El a fost un simplu om şi că singura Lui glorie a fost aceea de a fi fost om. Dar prin asemenea opinii, ei scot, în evidenţă puterea întunericului şi a necredinţei care lucrează atât de eficient în mintea multor oameni. Aceştia cred că e absurd să spui că o singură persoană poate fi şi om şi Dumnezeu. Aşa că nu văd nicio glorie în Hristos şi, ca urmare, nu-şi caută mântuirea, nici siguranţa în El.

John Owen

 
Comentarii închise la Incapacitatea de a vedea gloria lui Hristos

Scris de pe septembrie 1, 2012 în Articole