RSS

Arhivele lunare: iulie 2012

Temelia adevăratei închinări este mântuirea

Fără Duhul Sfânt, o persoană nu poate afirma cu adevărat domnia lui Hristos. Ca să te poţi închina lui Hristos ca suveran, ai nevoie de un imbold din partea Duhului Sfânt. Şi noi primim Duhul Sfânt numai după ce îl primim pe Isus Hristos ca Mântuitor şi Domn.

Faptul acesta confirmă că temelia adevăratei închinări este mântuirea. Cine nu este mântuit nu se poate închina cu adevărat. Cel care este mântuit cu adevărat va primi de la Duhul Sfânt care locuieşte în El motivaţia ca să se închine. Este corect deci să ne examinăm pe noi înşine pe baza închinării noastre. Dacă ai probleme în ceea ce priveşte închinarea, poate că nu eşti mântuit. Dacă te plictiseşti la biserică, sau dacă nu-ţi pasă când nu mergi deloc la biserică, motivul ar putea să fie că Duhul Sfânt nu este în tine ca să-ţi îndemne inima. Dacă El este în noi, trebuie să ne aplecăm voinţa în faţa puterii Lui.

John MacArthur

 
Comentarii închise la Temelia adevăratei închinări este mântuirea

Scris de pe iulie 30, 2012 în Articole

 

Moştenirea lăsată de C.H. Spurgeon

Moştenirea lăsată de Spurgeon nu este nici oratoria şi nici personalitatea sa – aceste lucruri au pierit ca toate celelalte lucruri trecătoare – ci mărturia sa despre întregul plan al lui Dumnezeu şi afirmarea marelui principiu al Reformei, că numai Domnul trebuie să fie în faţa ochilor noştri şi gloria Lui trebuie să fie motivul absolut pentru toate acţiunile noastre. Legat de aceasta, n-a fost deloc o coincidenţă faptul că, aşa cum Jean Calvin n-a dorit să-i fie scris niciun epitaf pe piatra funerară, tot aşa Spurgeon nu a dorit ca pe piatra sa funerară să fie scris nimic altceva decât literele „C.H.S.”.

Iain Murray

 
Comentarii închise la Moştenirea lăsată de C.H. Spurgeon

Scris de pe iulie 25, 2012 în Articole

 

Călătorie în har

Dacă credem că este datoria noastră să exercităm presiuni asupra voinţei oamenilor pentru a se converti, vom apela la sentimentele ascultătorilor şi îi vom îndemna insistent să se convertească, fiind dispuşi să folosim orice metodă necinstită şi ofensatoare (necinstită şi ofensatoare din punctul de vedere al lui Dumnezeu, chiar dacă este plăcută şi atractivă pentru oameni) de a vesti Evanghelia, de a ne închina şi de a predica. Asemenea metode pot aduce doritele hotărâri ale ascultătorilor Evangheliei, dar nu vor aduce roade spirituale stabile.

Richard P. Belcher

 
Comentarii închise la Călătorie în har

Scris de pe iulie 23, 2012 în Articole